Dariusz Piontkowski

Urodził się w 1964 roku w Sielcu (woj. podlaskie). W 1988 roku ukończył studia historyczne na Wydziale Humanistycznym Filii Uniwersytetu Warszawskiego w Białymstoku. Odbył również podyplomowe studia menedżerskie na Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania w Białymstoku,
a także z zakresu zarządzania kadrami w administracji publicznej na Wyższej Szkole Administracji Publicznej w Białymstoku oraz z zarządzania oświatą
na Uniwersytecie w Białymstoku.

Pracował jako nauczyciel historii w I Liceum Ogólnokształcącym im. Adama Mickiewicza w Białymstoku. Od 1990 roku działał w Porozumieniu Centrum,
a następnie przystąpił do Prawa i Sprawiedliwości. W latach 1994 - 2007 zasiadał w białostockiej radzie miasta. Od 2007 roku radny Sejmiku Województwa Podlaskiego, a następnie Marszałek Województwa Podlaskiego. W 2010 r. ponownie został radnym województwa oraz reprezentował PiS
w wyborach na prezydenta miasta Białegostoku.

Poseł na Sejm RP VII, VIII i IX kadencji. Od końca 2015 roku pełnił funkcję zastępcy przewodniczącego sejmowej Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży.

W latach 2019 – 2020 Minister Edukacji Narodowej w pierwszym i drugim rządzie Premiera Mateusza Morawieckiego. Od 2021 roku Wiceminister w randze Sekretarza Stanu w nowo utworzonym Ministerstwie Nauki i Edukacji.

Z dniem 1 lutego 2019 roku, decyzją Prezesa Prawa i Sprawiedliwości Jarosława Kaczyńskiego, został powołany na funkcję Pełnomocnika Okręgowego PiS w okręgu numer 24, który obejmuje teren całego województwa podlaskiego.