102. rocznica odzyskania przez Polskę Niepodległości.

Marszałek Józef Piłsudski mawiał: "chcemy Polski niepodległej, abyśmy mogli tam urządzić życie lepsze i sprawiedliwsze dla wszystkich". Najważniejszą wartością jest wolna, suwerenna i niepodległa Polska, która musi być pielęgnowana przez wszystkie pokolenia. Dziś w 102. rocznice odzyskania przez Polskę Niepodległości, wraz z wojewodą podlaskim, złożyłem kwiaty pod pomnikiem Ojca Niepodległości w Białymstoku.