13 mln zł dla woj. podlaskiego

Ponad 13 mln zł dla woj. podlaskiego z dodatkowego dofinansowania z rezerwy będącej w dyspozycji ministra infrastruktury. Umożliwi to realizację 8 inwestycji drogowych w naszym regionie, które są drogami powiatowymi, wojewódzkimi lub krajowymi.

Lista inwestycji:


1) Rozbudowa ul. 3 Maja (DW 693) z rozbiórką i budową dwóch przepustów oraz budową i rozbudową skrzyżowania z ulicami: Św. Barbary i Parkową w Milejczycach,

2) Remont nawierzchni DK nr 19 na Al. 1000-lecia Państwa Polskiego w Białymstoku,

3) Remont DK nr 61 - ul. Wojska Polskiego (III etap),

4) Remont jezdni ul. Raczkowskiej w ciągu DW 655 w Suwałkach na odcinku od granic administracyjnych miasta do przejazdu kolejowego,

5) Rozbudowa i przebudowa DP nr 1199B Nowinka-Monkinie-Bryzgiel od km 0+000 do km 0+993,07 wraz z przebudową mostu,

6) Przebudowa mostu wraz z dojazdami na rzece Czaplinianka w m. Gajowniki w ciągu DP nr 1542B droga przez wieś Gajowniki (gm. Choroszcz),

7) Rozbudowa i przebudowa DP nr 1575B łącznie z przebudową mostu w m. Strabla,

8) Przebudowa mostu przez rzekę Ełk w m. Szymany km 0+980 DP.