39. rocznica wprowadzenia stanu wojennego.

Dziś w 39. rocznicę wprowadzenia stanu wojennego, złożyliśmy kwiaty pod pomnikiem wyjątkowej postaci, która walczyła o to, byśmy dziś mogli żyć w wolnej i niepodległej Polsce. Błogosławiony Ks. Jerzy Popiełuszko to człowiek, który szczególnie przysłużył się dla Narodu Polskiego i jest dziś postrzegany jako symbol niezłomności i męczeństwa. Kapelan Solidarności opierał swoją działalność na sentencji: "Nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężaj". Mam nadzieję, że nam, pokoleniu Solidarności, uda się to przekazać następnemu pokoleniu Polaków.