Podpisano umowę na realizację Obwodnicy Suchowoli

W ramach rządowego programu budowy 100. obwodnic została podpisana umowa na realizację obwodnicy Suchowoli. Zgodnie z planem obwodnica będzie miała długość aż 15,1 km, dzięki czemu wyprowadzi tranzyt poza Suchowolę od strony wschodniej, ale też ominie szereg sąsiednich miejscowości: Zagórze, Skindzierz, Chodorówkę Nową, Poświętne czy Krzywą. Inwestycja poprawi płynność i przepustowości ruchu tranzytowego w ciągu drogi krajowej nr 8, pomiędzy Białymstokiem a Augustowem. Poprawi też bezpieczeństwo ruchu drogowego poprzez odseparowanie ruchu lokalnego (w tym pojazdów rolniczych) od ruchu tranzytowego. Całkowita wartość kontraktu to prawie 250 mln zł.