Ponad 130. uczniów zostało wyróżnionych za wysokie osiągnięcia w nauce

Najczęściej i najlepiej działa na nas motywacja pozytywna, docenienie tego, co robimy, docenienie naszego wysiłku. Naturalnym czymś jest też konkurencja zarówno w życiu dorosłym, ale także w szkole, bo przecież, gdy jesteście oceniani za swoje postępy w nauce, za sprawdziany to jest to swego rodzaju rywalizacja. Ona nie jest niczym złym, ona powinna motywować, ale także powinna prowadzić do tego, aby ci, którzy najlepiej wypadają, najbardziej się starają, wkładają w to najwięcej pracy byli po prostu docenieni. I te stypendia są bardzo dobrym elementem docenienia waszej pracy. Jeszcze raz gratuluję wszystkim wyróżnionym. Starosta Wysokomazowiecki po raz kolejny przyznał stypendia najzdolniejszym uczniom szkół ponadpodstawowych. W tym roku ponad 130. uczniów zostało wyróżnionych za wysokie osiągnięcia w nauce.