Spotkanie grupy roboczej do spraw awansu zawodowego nauczycieli

Dziś w gmachu Ministerstwa Edukacji i Nauki odbyło się spotkanie grupy roboczej do spraw awansu zawodowego nauczycieli, które zakończyło cykl spotkań tematycznych grup roboczych powołanych w ramach prac zespołu ds. statusu zawodowego pracowników oświaty.


Grupy robocze rozpoczęły pracę w czerwcu br. spotykając się w sumie 7 razy. W trakcie prac, w każdej z grup podjęto dyskusję nad poszczególnymi obszarami pragmatyki zawodowej nauczycieli, poruszając najistotniejsze kwestie wymagające zmian.


Uczestnicy spotkań przedstawiali opinie, proponowali także własne rozwiązania, które zostaną teraz szczegółowo przeanalizowane. Dalsze prace będą kontynuowane po wakacjach.