Zintegrowany system wsparcia ucznia.

Dzięki współpracy Ministerstwa Edukacji Narodowej z ministrami zdrowia, rodziny, pracy i polityki społecznej, funduszy i polityki regionalnej oraz Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, eksperci z Komisji Europejskiej i pracownicy naukowi, rozmawiają o nowych rozwiązaniach pozwalających na budowanie zintegrowanego systemu wsparcia ucznia. Dotychczasowe doświadczenia pokazały, że pojedyncze działania są niewystarczające. Dlatego chcemy wspólnie z innymi resortami stworzyć program kompleksowej pomocy dzieciom.